Έχετε αποφασίσει να προχωρήσετε στην πώληση ή την αγορά ενός ακινήτου;
Σας παρουσιάζουμε παρακάτω τις χρηματικές υποχρεώσεις που έχετε σε μια διαδικασία αγοροπωλησίας.

Έξοδα Αγοράς Ακινήτου: Δαπάνες Αγοραστή - Δαπάνες Πωλητή

Δαπάνες Αγοραστή:

Αμοιβή Δικηγόρου: Δεν είναι υποχρεωτική η παράσταση δικηγόρου και για τα δύο συμβαλλόμενα μέρη (από 1η Ιανουαρίου 2014). Εάν όμως ο πωλητής επιθυμεί τη βοήθεια δικηγόρου για τον έλεγχο των τίτλων, η αμοιβή συμφωνείται μεταξύ τους (είναι της τάξης του 1% για αγορές μέχρι 44.000 και 0,5% για παραπάνω, πλέον ΦΠΑ 24%).

Αμοιβή Συμβολαιογράφου: Η αμοιβή του συμβολαιογράφου υπολογίζεται βάση ποσοστού επί του τιμήματος της αγοραπωλησίας.
Για ποσό έως 120.000, 00 ευρώ => 0,80%

από 120.000,01 έως 380.000,00 => 0,70%

από 380.000,01 έως 2.000.000,00 ευρώ => 0,65%

Περισσότερα: «Πόσο κοστίζει η αγοραπωλησία ενός ακινήτου στην Ελλάδα;»

ebannerATT100